Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Idea powierzenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia części spraw takich jak: księgowość, kalkulacja płac, kadry, związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, sprawdziła się w wielu krajach jako skuteczny sposób zwiększenia ich efektywności. Dlatego też proponujemy przejęcie prowadzenia tych spraw za Państwa, oferując:

  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i wymaganych przez prawo ewidencji towarzyszących;
  • bieżące prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
  • naliczenie płac oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
  • prowadzenie spraw kadrowych;
  • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne i ich oddziały;
  • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości;
  • sporządzanie wszelkich obowiązujących deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych;
  • sporządzanie kompletnych, rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
  • sporządzanie raportów i analiz dla Zarządu;
  • asysta w trakcie kontroli podatkowych i audytu zewnętrznego w Spółce.

Księgi prowadzimy w programie SFINKS. Na życzenie Klienta, możemy to robić również w programie posiadanym przez niego. Zapraszamy do osobistego kontaktu i szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i możliwościami.