Badanie sprawozdań finansowych

Posiadane uprawnienia dają nam możliwość zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza usług audytorskich tj.:

  • badanie obligatoryjne lub fakultatywne jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  • badanie pakietów konsolidacyjnych. W razie potrzeby usługa obejmuje również kontakt z audytorem grupowym, także zagranicznym;
  • przeglądy sprawozdań finansowych;
  • przeglądy ksiąg rachunkowych podmiotów w celu ustalenia zgodności z przepisami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości, a także w zakresie ustalonym indywidualnie z Klientem;
  • świadczenie usług atestacyjnych, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  • badanie przekształceń, połączeń, podziałów spółek handlowych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

Na Państwa życzenie sporządzamy również opinię i raport z badania/przeglądu/weryfikacji w języku angielskim. Zapraszamy do osobistego kontaktu i szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i możliwościami.