Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Idea powierzenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia części spraw takich jak: księgowość, kalkulacja płac, kadry, związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, sprawdziła się w wielu krajach jako skuteczny sposób zwiększenia ich efektywności. Dlatego też proponujemy przejęcie prowadzenia tych spraw za Państwa.

Czytaj więcej...

Badanie sprawozdań finansowych

Posiadane uprawnienia dają nam możliwość zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza usług audytorskich. Na Państwa życzenie sporządzamy również opinię i raport z badania / przeglądu / weryfikacji w języku angielskim. Zapraszamy do osobistego kontaktu i szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i możliwościami.

Czytaj więcej...

Doradztwo

Doradzamy polskim oraz zagranicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem naszego bogatego doświadczenia w branży budowlanej (prefabrykacja, budownictwo drogowe i kubaturowe), usługach i handlu.

Czytaj więcej...